СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

Даатгалын байгууллага гэм буруутай гуравдагч этгээдээс  даатгалын нөхөн төлбөрийг нэхэмжлэх эрхтэй

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

Барилга байгууламжийн зураг төсөлд заасан зориулалтыг мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл,  эрүүл ахуйн дүгнэлтгүйгээр өөрчилж болохгүй

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Болзол илтэд биелэгдэх боломжгүй бол  гэрээ, хэлцэл хүчин төгөлдөр бус болох нь

Болзол илтэд биелэгдэх боломжгүй бол гэрээ, хэлцэл хүчин төгөлдөр бус болох нь

Болзол илтэд биелэгдэх боломжгүй бол  гэрээ, хэлцэл хүчин төгөлдөр бус болох нь

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022.07.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцсэн эрүүгийн хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022.07.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцсэн эрүүгийн хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022.07.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцсэн эрүүгийн хэргийн тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020.01.10-НЫ ӨДРИЙН ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020.01.10-НЫ ӨДРИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020.01.10-НЫ ӨДРИЙН ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  21-НИЙ ӨДРИЙН  ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН  ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  20-НЫ ӨДРИЙН  ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  20-НЫ ӨДРИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  21-НИЙ ӨДРИЙН  ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  21-НИЙ ӨДРИЙН  ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 15 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрч шүүгдэгч Г.Төрбаяр, Тэмүүжин, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч О.Батболд нарын давж заалдах гомдлоор Б.Батнасан нарт холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд анхан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 156 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрч прокурор С.Сугарын эсэргүүцлээр шүүгдэгч Б.Сүрбадрахд холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ