Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.14-нөөс 2017.04.28-ны өдрийн шүүх  хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.14-нөөс 2017.04.28-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.14-нөөс 2017.04.28-ны өдрийн шүүх  хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.10-наас 2017.04.14-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.10-наас 2017.04.14-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр                            Мягмар гараг 11:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Ү.Мөнхбат     Хариуцагч: Ганбат     Нэхэмжлэлийн утга: 21.200.000 төгрөг гаргуулах тухай    

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ