Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.14-нөөс 2017.04.28-ны өдрийн шүүх  хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.14-нөөс 2017.04.28-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.14-нөөс 2017.04.28-ны өдрийн шүүх  хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.10-наас 2017.04.14-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017.04.10-наас 2017.04.14-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр                            Мягмар гараг 11:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Ү.Мөнхбат     Хариуцагч: Ганбат     Нэхэмжлэлийн утга: 21.200.000 төгрөг гаргуулах тухай    

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016.012.19-нөөс 2016.12.23-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016.012.19-нөөс 2016.12.23-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

2016 оны 12 дүгээр сарын 19-ны өдөр                            Даваа гараг 09:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Капитал банк     Хариуцагч: Батчимэг     Нэхэмжлэлийн утга: 266999540 төгрөг гаргуулах тухай    

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийндавж заалдах шатны шүүхийн 2016.10.17-ноос 2016.10.21-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийндавж заалдах шатны шүүхийн 2016.10.17-ноос 2016.10.21-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр                            Даваа гараг 13:30 цагт  Нэхэмжлэгч:Б.Урангоо  Хариуцагч: Б.Ариунзаяа  Нэхэмжлэлийн утга: Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээнүүдийг хүчин  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016.06.27-ноос 2016.07.01-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар эрүүгийн хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016.06.27-ноос 2016.07.01-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар эрүүгийн хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр Даваа гараг 10:00 цагт 1. Шүүгдэгч: Ц.Бадамгарав Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 215.2 Улсын яллагч: Г.Амарсайхан Шүүгч: О.Баатарсүх, Г.Сүрэн, Б.Дэнсмаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ