ХОЛБОО БАРИХ

Шүүхийн байр,
5-р баг,
Баруун-Урт сум,
Сүхбаатар аймаг,
Монгол улс,
Утас: 70518447 /харуул цагдаа/
          70510506 /мэдээлэл лавлагааны алба/
Факс: 70518671
И-мэйл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn
Веб сайт: www.sukhbaatarcourt.mn
 
Шилэн дансны мэдээлэлд тодруулга өгөх албан тушаалтан:
1. Шүүхийн тамгын газрын дарга Ц.Ганхуяг, утас: 70518671
2. Нягтлан бодогч О.Марина, утас: 70518073