ХОЛБОО БАРИХ

Шүүхийн байр,
5-р баг,
Баруун-Урт сум,
Сүхбаатар аймаг,
Монгол улс,
Утас: Харуун цагдаа 70518447
       Мэдээлэл лавлгааны алба 70510506
Факс: 70518671
И-мэйл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn
Веб сайт: www.sukhbaatarcourt.mn
Фэйсбүүк хуудас: https://www.facebook.com/sukhbaatarcourt.mn/
 
Шилэн дансны мэдээлэлд тодруулга өгөх албан тушаалтан:
1. Шүүхийн тамгын газрын дарга Ц.Ганхуяг, утас: 70518671
2. Нягтлан бодогч Г.Наранцэцэг, утас: 70518073