Шүүхийн  иргэдийн төлөөлөгчид ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн  иргэдийн төлөөлөгчид ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зүүн бүсийн шүүхүүдийн шүүгч, ажилчдын ажил мэргэжил, спортын наадмын хошой аварга боллоо.

Зүүн бүсийн шүүхүүдийн шүүгч, ажилчдын ажил мэргэжил, спортын наадмын хошой аварга боллоо.

Зүүн бүсийн шүүхийн шүүгч, ажилчдын ажил мэргэжил, спортын наадмын хошой аварга боллоо. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Шүүх ба олон нийт” хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөө орон нутгийн  иргэдэд хүрч үйлчлэлээ.

“Шүүх ба олон нийт” хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөө орон нутгийн иргэдэд хүрч үйлчлэлээ.

"Шүүх ба олон нийт” хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөө орон нутгийн иргэдэд хүрч үйлчлэлээ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Эрүүл иргэн-идэвхтэй хөдөлгөөн” уриан дор бүх нийтийн гүйлт зохион байгууллаа

“Эрүүл иргэн-идэвхтэй хөдөлгөөн” уриан дор бүх нийтийн гүйлт зохион байгууллаа

"Эрүүл иргэн-идэвхтэй хөдөлгөөн” уриан дор бүх нийтийн гүйлт зохион байгууллаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Өсвөрийн цагдаа бүлгэм”-ийн хүүхдүүд шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

“Өсвөрийн цагдаа бүлгэм”-ийн хүүхдүүд шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

"Өсвөрийн цагдаа бүлгэм”-ийн хүүхдүүд шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зарим шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлах тухай

Зарим шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлах тухай

Зарим шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлах тухай

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүх ба олон нийт хөтөлбөрийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.

Шүүх ба олон нийт хөтөлбөрийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.

Шүүх ба олон нийт хөтөлбөрийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ