Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн сургалт зохион байгууллаа

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Асгат, Халзан сумаас Иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдэд сургалт зохион байгуулав.      

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд сургалт зохион байгууллаа

 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд сургалт зохион байгууллаа      

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд ганцаарчилсан  сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд ганцаарчилсан  сургалт зохион байгууллаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СЭТГЭГДЭЛ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СЭТГЭГДЭЛ

  ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СЭТГЭГДЭЛ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид  ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ