Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд ганцаарчилсан  сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд ганцаарчилсан  сургалт зохион байгууллаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СЭТГЭГДЭЛ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СЭТГЭГДЭЛ

  ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СЭТГЭГДЭЛ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид  ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид ганцаарчилсан сургалт зохион байгууллаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ