Сүхбаатар аймaг дахь Шүүхийн тамгын газраас 2022 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажиллагааны мэдээг хүргэж байна.

Сүхбаатар аймaг дахь Шүүхийн тамгын газраас 2022 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажиллагааны мэдээг хүргэж байна.

         Сүхбаатар аймaг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ    

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар  сарын шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар  сарын шүүн таслах ажлын мэдээ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ  ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ  ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ  ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2017 оны хагас жилд нийт 39 нэхэмжлэл хүлээн авснаас 7 нэхэмжлэлийг хуулийн дагуу хүлээн авахаас татгалзаж 22 хэргийг хянан шийдвэрлэснээр тайлангийн эцсийн байдлаар 11 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  Өнгөрсөн онтой харьцуулж үзвэл

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ