СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ  ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ  ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ  ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2017 оны хагас жилд нийт 39 нэхэмжлэл хүлээн авснаас 7 нэхэмжлэлийг хуулийн дагуу хүлээн авахаас татгалзаж 22 хэргийг хянан шийдвэрлэснээр тайлангийн эцсийн байдлаар 11 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  Өнгөрсөн онтой харьцуулж үзвэл

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны  шүүхийн 2017.05.29-с 2017.06.02-ны өдрийн  шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.05.29-с 2017.06.02-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны  шүүхийн 2017.05.29-ний өдрөөс 2017.06.02-ны өдрийн  шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ