Шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлалд баярлалаа.

Шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлалд баярлалаа.

authoradmin date25-06-2018, 08:10 categoryМэдээлэл comments1

Миний бие шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлалаар олон удаа үйлчлүүлж байсан. Хэрэг маргааныг хурдан шуурхай, эвийн журмаар шийдвэрлэж, шийдвэр захирамж нь хугацаандаа гардаг. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ