Уншиж байна...
Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн ахмадын салбар зөвлөлийн төлөөлөл, тус шүүхийн шүүгч, ажилчид өглөөний уулзалт, ярилцлага зохион байгууллаа.
2024-04-17 00:00:00
805

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн ахмадын салбар зөвлөлийн төлөөлөл, тус шүүхийн шүүгч, ажилчид 2024 оны 04 сарын 16-нд өглөөний уулзалт, ярилцлага зохион байгууллаа.

Тус уулзалтаар төрийн албаны онцлог чанар, эерэг харилцааг бий болгох, харилцааны үр дагавар, ажлын байрны ёс зүй, байгууллагадаа ёс зүй, харилцаа хандлын соёлыг бий болгох зэрэг сэдвийн хүрээнд ярилцлаа.

Тус уулзалт, ярилцлагын зорилго нь  байгууллагын ажилчдын үзэл, ёс зүй, харилцаа хандлага, итгэл үнэмшил, үнэт зүйлийг үнэт зүйлийг тодорхойлон, байгууллагын зөв соёлыг бүрдүүлж, ахмад үеэсээ суралцах, тэдний үнэтэй санал, зөвлөгөөг сонсох, хэрэгжүүлэх талаар харилцан ярилцах зорилготой юм.

Эхлэлд очих