Уншиж байна...
МЭДЭГДЭЛ
2024-04-09 00:00:00
281

МЭДЭГДЭЛ

“Талын жин”  ХХК-ийг төлбөрийн чадамжгүй болсныг тооцсон тухай Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2024 оны 147/ШЗ2024/00319 дугаартай захирамжаар “Талын жин” ХХК-ийг төлбөрийн чадваргүйд тооцож, нэхэмжлэгчдийн анхны хуралдааныг 2024 оны 06 сарын 10-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн шүүх хуралдааны А танхимд хуралдахаар тогтоосон.

Дампуурлын тухай хуулийн 15-р зүйлийн 15.1-д зааснаар нэхэмжлэгчид нь нэхэмжлэлээ хариуцагчийн төлбөрийн чадваргүй болсон тухай нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 21 өдрийн дотор буюу 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-наас 2024 оны  04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн дотор Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд ирүүлэх бөгөөд уг нэхэмжлэлдээ “Талын жин” ХХК-ийн хүлээсэн үүрэг, төлбөрийн хэмжээ, үүрэг гүйцэтгэх хугацаа, хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай саналыг тусгаж, холбогдох нотлох баримтуудыг хавсаргасан байна.

Нэхэмжлэгчид нь хуульд заасан хугацаанд буюу 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн дотор нэхэмжлэлийг гаргаагүй бол шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авч шийдвэрлэхгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

 

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Эхлэлд очих