Уншиж байна...
 
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

(2024-06-08 - 2024-06-18)

# Зар Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Тойм
1 Огноо: 2024-05-20 15:00:00
Хэргийн дугаар/индекс: -
Танхим: "А" танхим
Нэхэмжлэгч: Б.Соронзонболд, Хариуцагч: М.Алтанцэцэг, Прокурор: Б.Соронзонболд,
Б.Цэрэнханд
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
2 Огноо: 2024-05-20 14:30:00
Хэргийн дугаар/индекс: -
Танхим: "А" танхим
Нэхэмжлэгч: Б.Соронзонболд, Хариуцагч: М.Алтанцэцэг, Прокурор: Б.Соронзонболд,
Б.Цэрэнханд
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
3 Огноо: 2024-05-20 14:00:00
Хэргийн дугаар/индекс: -
Танхим: "А" танхим
Нэхэмжлэгч: Б.Соронзонболд, Хариуцагч: М.Алтанцэцэг, Прокурор: Б.Соронзонболд,
Б.Цэрэнханд
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
4 Огноо: 2024-05-20 10:30:00
Хэргийн дугаар/индекс: -
Танхим: "А" танхим
Нэхэмжлэгч: Б.Соронзонболд, Хариуцагч: М.Алтанцэцэг, Прокурор: Б.Соронзонболд,
Б.Цэрэнханд
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
5 Огноо: 2024-05-20 10:00:00
Хэргийн дугаар/индекс: -
Танхим: "А" танхим
Нэхэмжлэгч: Б.Соронзонболд, Хариуцагч: М.Алтанцэцэг, Прокурор: Б.Соронзонболд,
Б.Цэрэнханд
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
6 Огноо: 2024-05-20 09:30:00
Хэргийн дугаар/индекс: -
Танхим: "А" танхим
Нэхэмжлэгч: Б.Соронзонболд, Хариуцагч: М.Алтанцэцэг, Прокурор: Б.Соронзонболд,
Б.Цэрэнханд
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
7 Огноо: 2024-05-20 09:00:00
Хэргийн дугаар/индекс: -
Танхим: "А" танхим
Нэхэмжлэгч: Б.Соронзонболд, Хариуцагч: М.Алтанцэцэг, Прокурор: Б.Соронзонболд,
Б.Цэрэнханд
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
Эхлэлд очих