Уншиж байна...
Загварын нэр: Зээлийн гэрээний нэхэмжлэл

Сүхбаатар айм аг дахь Сум дундын иргэний хэргийн

анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь: 

2023.02.02                                                                                                                                         Баруун-Урт 

 

Нэхэмжлэгч:  ............. сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 8 дугаар байрны......ийн......тоотод суух, Боржигон овгийн Дашийн Цэнд РД.....................

Харилцах утас : ........./ гэр /,........................ / гар утас /

 

Хариуцагч: .............. сум 4-р баг, 22 дугаар хороолол 9 дүгээр байрны ....ийн ..... тоотод суух, регистрийн дугаар: ТИ...................... Монгол овгийн Баатарын Дорж

Харилцах утас : .............. / гэр /, .................. / гар утас / 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Баатарын Доржод зээлүүлсэн 1000000 тoгрoг, түүний хүү 360000 тoгрoг нийт 1360000 тoгрoг гаргуулах 

 

Нэхэмжлэлийн үндэслэл: Миний бие Д.Цэнд нь Б.Дорж болон түүний эхнэр Д.Должин нартай зээлийн гэрээ бичгээр хийж нотариатаар гэрчлүүлэн 1000000 тoгрoгийг сарын 2 хувийн хүүтэйгээр 1 жилийн хугацаатай 2017 оны 10 дугаар сарын 01-ний oдoр Б.Дорж-д зээлдүүлсэн юм. Б.Доржоос гэрээнийхээ үүргийг биелүүлэхийг удаа дараа шаардсан боловч элдэв шалтаг, зовлон ярьж үүргээ биелүүлэхгүй байгаа тул хариуцагч Б.Доржоос үндсэн зээл 1000000 тoгрoг түүний хүү 360000 тoгрoг бүгд 1360000 тoгрoгийг гаргуулж oгнo үү. 

/дээрх зүйл зөвхөн жишээ болохыг анхаарна уу/ 

Нэхэмжлэл гаргасан:................................/Дашийн Цэнд/
 

 
 

Нэхэмжлэлд хавсаргах баримт :

  1. Б.Доржтой хийсэн зээлийн гэрээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  2. Гэрээний биелэлтийг шаардаж байсан баримт 2 ш
  3. Улсын тэмдэгтийн хураамж тoлсoн банкны баримт 1ш /шаардаж байгаа мөнгөн дүнгээс тэмдэгтийн хураамж бодуулах/
  4. Хариуцагчид гардуулах нэхэмжлэлийн хувь
  5. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат/зэргийг хавсаргав./Албан байгууллага бол байгууллагын үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулж хавсаргана./

 

Та Сүхбаатар аймгийн Татварын хэлтэс орж төлбөрийн даалгавар

үүсгүүлсний дараа төрийн сангийн 100.190.000.941 дансанд ....... тoгрoг

/банк хамаарахгүй тушаах/

 

ЖИЧ:

  1. Нэхэмжлэлээ гаргацтай, эмх цэгцтэй , уншигдах боломжтойгоор цэвэрхэн бичнэ үү.
  2. Хавсаргасан материалыг дэс дугаарлаж бичнэ үү.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тус шүүхийн мэдээлэл, лавлагааны

ажилтанаас авна уу.

 

Утас: 70510506

 

АНХААР: Та нотлох баримтуудыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх шаардлагатай ба нэхэмжлэлийг бичихдээ цаасны зүүн захаас 30мм, дээд, доод захаас 20мм, баруун захаас 15мм зайтай бичнэ үү.


 

Эхлэлд очих