Уншиж байна...

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч П. Болормаа

Худалдах, худалдан авах гэрээ хийгдсэн бол худалдан авагч үнийг төлөх үүрэгтэй.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Алтаннавч

БУСДААС БЯРУУ ХУДАЛДАЖ АВНА ГЭЖ ЗОХИОМОЛ БАЙДЛЫГ ЗОРИУД БИЙ БОЛГОСНЫГ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦОЖ, ИРГЭНД УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ ТӨЛҮҮЛЭВ.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч С.Оюунтунгалаг

Ажилдаа согтуу ирсэн нь ажлаас халах үндэслэл болно.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч С.Оюунтунгалаг

Арван дөрөв хүртэлх насны хүүхэдтэй ганц бие эхэд баривчлах шийтгэл оногдуулахгүй

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч С.Оюунтунгалаг

Алтан овооны зүүн энгэрт байсан ширмэн тогоог хулгайлсан таван хүнд ял оногдуулжээ.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Б.Цэрэнханд

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ЭРХ ХЭМЖЭЭНИЙХЭЭ ХҮРЭЭНД ГАРГАСАН ШИЙДВЭРИЙГ ХУУЛЬ БУС ТАТГАЛЗАЛ ГЭЖ ҮЗЭХГҮЙ

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч С.Насанбуян

ХУУРАМЧ ДИПЛОМ АШИГЛАН БАГШААР ТОМИЛОГДСОНЫГ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦОЖ, ТӨРД УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ ТӨЛҮҮЛЭВ.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч О.Баатарсүх

ХОЛБОГДОГЧИЙН ХУУЛЬ ЁСНЫ АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗӨРЧСӨН ТОХИОЛДОЛД ШИЙТГЭЛИЙН ХУУДСЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОНО.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Баярцогт

Эхлэлд очих