Уншиж байна...

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Б.Цэрэнханд

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ ТУХАЙН ХӨРӨНГӨ БАЙРЛАХ ГАЗРЫГ ЭЗЭМШИХ ЭРХ ОЛГОСОН ШИЙДВЭРТ ТУСГАСАН ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ БҮРТГЭНЭ

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч П. Болормаа

Нэхэмжлэлийг буцаах тухай

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч О.Баатарсүх

Хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш үйлдэгдсэн гэмт хэрэгт сэтгэцэд учирсан гэм хорын хохирлыг гаргуулна.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Н.Баярбаатар

БАРИВЧЛАХ ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛАХААР ЗААСАН ЗӨРЧЛИЙГ ТОРГОХ ШИЙТГЭЛЭЭР СОЛЬСОН ТУХАЙ

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч П. Болормаа

Худалдах, худалдан авах гэрээ хийгдсэн бол худалдан авагч үнийг төлөх үүрэгтэй.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Алтаннавч

БУСДААС БЯРУУ ХУДАЛДАЖ АВНА ГЭЖ ЗОХИОМОЛ БАЙДЛЫГ ЗОРИУД БИЙ БОЛГОСНЫГ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦОЖ, ИРГЭНД УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ ТӨЛҮҮЛЭВ.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч С.Оюунтунгалаг

Ажилдаа согтуу ирсэн нь ажлаас халах үндэслэл болно.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч С.Оюунтунгалаг

Арван дөрөв хүртэлх насны хүүхэдтэй ганц бие эхэд баривчлах шийтгэл оногдуулахгүй

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч С.Оюунтунгалаг

Алтан овооны зүүн энгэрт байсан ширмэн тогоог хулгайлсан таван хүнд ял оногдуулжээ.

Эхлэлд очих