Уншиж байна...

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч П.Болормаа

Өмчлөгч хөрөнгөө бусдын хууль бус эзэмшлээс шаардах нь зөвхөн хууль бус эзэмшигчид хамааралтай.

Хураангуй бэлтгэсэн: Тоймыг бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч С.Насанбуян

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулсан үедээ согтууруулах ундаа хэрэглэж тээврийн хэрэгсэл жолоодсон хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэв.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Б.Цэрэнханд

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ ТУХАЙН ХӨРӨНГӨ БАЙРЛАХ ГАЗРЫГ ЭЗЭМШИХ ЭРХ ОЛГОСОН ШИЙДВЭРТ ТУСГАСАН ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ БҮРТГЭНЭ

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч П. Болормаа

Нэхэмжлэлийг буцаах тухай

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч О.Баатарсүх

Хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш үйлдэгдсэн гэмт хэрэгт сэтгэцэд учирсан гэм хорын хохирлыг гаргуулна.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Н.Баярбаатар

БАРИВЧЛАХ ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛАХААР ЗААСАН ЗӨРЧЛИЙГ ТОРГОХ ШИЙТГЭЛЭЭР СОЛЬСОН ТУХАЙ

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч П. Болормаа

Худалдах, худалдан авах гэрээ хийгдсэн бол худалдан авагч үнийг төлөх үүрэгтэй.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Алтаннавч

БУСДААС БЯРУУ ХУДАЛДАЖ АВНА ГЭЖ ЗОХИОМОЛ БАЙДЛЫГ ЗОРИУД БИЙ БОЛГОСНЫГ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦОЖ, ИРГЭНД УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ ТӨЛҮҮЛЭВ.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч С.Оюунтунгалаг

Ажилдаа согтуу ирсэн нь ажлаас халах үндэслэл болно.

Эхлэлд очих