Уншиж байна...

Хураангуй бэлтгэсэн: СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ Н.БАЯРБААТАР

БУСДЫН МАЛЫГ ХАРИУЦАН МАЛЛАЖ БУЙ ЭТГЭЭД ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ДУР МЭДЭН АВЧ АШИГЛАСНЫГ “ЗАВШИХ” ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦНО.

Хураангуй бэлтгэсэн: СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ Н.БАЯРБААТАР

ШҮҮХИЙН ПРОЦЕССИЙН ТОЙМ

Хураангуй бэлтгэсэн: ШҮҮГЧ Ц.ЭРДЭНЭЗУУ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч С.Насанбуян

Нутаг, бэлчээрийн маргаан нь малчдыг ял шийтгэл хүлээхэд хүргэжээ.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Х.Эрдэнэтуяа

ХУУЛИАР ЭРХ ОЛГОГДООГҮЙ АСУУДЛААР ГАРГАСАН ШИЙДВЭР ИЛТ ХУУЛЬ БУС БӨГӨӨД АНХНААСАА ГАРААГҮЙД ТООЦОГДОНО

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Алтаннавч

ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДЭХДЭЭ АШИГЛАСАН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ УЛСЫН ОРЛОГОД ОРУУЛНА

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч П. Болормаа

Худалдах худалдан авах гэрээ хийгдсэн бол худалдан авагч үнийг төлөх үүрэгтэй.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч О.Баатарсүх

Жолоочийн үнэмлэхийн хүчинтэй байх хугацаа дуусмагц тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй болно.

Хураангуй бэлтгэсэн: Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч О.Баатарсүх

Хулгайлах гэмт хэргийг үйлдэхдээ машин механизм ашиглавал хэргийн зүйлчлэлд хохирлын хэмжээ нөлөөлөхгүй.

Эхлэлд очих