Уншиж байна...
Тамгын газрын 2019 оны эхний хагас жилийн тайланг танилцууллаа
2019-07-02 06:51:15
306

Тамгын газрын 2019 оны эхний
хагас жилийн тайланг танилцууллаа

 

Шүүхийн захиргааны хууль, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2014 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан \"Шүүхийн тамгын газрын нийтлэг журам”-д заасны дагуу Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь  2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг Сүхбаатар аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид, шүүхийн захиргааны ажилтнуудад 2019.07.02-ны өдөр танилцууллаа. 

 

Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Н.Баярбаатар тамгын газрын 2019 оны тайланг чиглэл тус бүрээр танилцуулж, шүүгч ажилтнуудын санал, сэтгэгдлийг сонсож, цаашид анхаарах асуудлын талаар санал солилцов. 

 

 

 

 

 

Эхлэлд очих