Уншиж байна...
Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр 2022 онд хийсэн ажлын тайланг танилцууллаа
2023-03-15 03:21:31
250

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах 
чиглэлээр 2022 онд хийсэн ажлын тайланг танилцууллаа


Сүхбаатар аймаг дахь Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журмыг хамгаалах тасаг шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр 2022 онд хийсэн ажлын тайланг тус шүүхийн шүүгч ажилчидад  танилцууллаа. 
Шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах  чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг  Сүхбаатар аймаг дахь цагдаагийн газрын шүүгч, шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагч цагдаагийн ахмад С.Батхүү танилцуулж, шүүгч ажилчдын санал хүсэлтийг сонсож, 2022 оны төлөвлөгөөгөө танилцуулан, цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо. 
Тус тасаг нь 2023 онд анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн  928 шүүх хуралд журмын дагуу шүүх хуралдааны дэг сахиулж, 5268 иргэний бичиг баримтыг шалгаж шүүхийн байранд нэвтрүүлэн, 147 удаа яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг зохих журмын дагуу хамгаалалтанд хуяглан хүргэж, шүүхийн дуудсанаар хүрэлцэн ирэхгүй байгаа хэргийн оролцогчийг албадан ирүүлэх 35 захирамжид ажиллагаа явуулж 32 захирамжийг буюу 91 хувийг биелүүлсэн. Мөн хэргийн оролцогчийг эрэн сурвалжлах 24 захирамжид ажиллагаа явуулж 22 захирамжийн биелэлтийг хангаж ажилласан байна.  

 

 

 


Эхлэлд очих