Уншиж байна...
Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт суманд ажиллалаа
2023-03-20 07:41:24
279

            Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт суманд ажиллалаа

Сүхбаатар аймгийн шүүхийн Тамгын газрын дарга Ц.Ганхуяг, эвлэрүүлэн зуучлагч Ц.Алтанцэцэг, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах Б.Номин-Эрдэнэ нар Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт суманд 2023 оны 03 сарын 2-3-ны өдрүүдэд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгох, иргэдийн төлөөлөгчийг мэдээллээр хангах, хөлс олгох ажиллагаа, иргэдийн төлөөлөгчийн ажиллах нөхцөлnay талаар мэдээлэл өглөө.
 Мөн энэ үеэр тус шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны давуу тал, шийдвэрлэх маргааны төрөл, өргөдөл гаргахад бүрдүүлэх баримтын талаар сургалт, мэдээлэл өгч, иргэдээс өргөдөл хүлээн авч ажиллав.  

 

 

 

 
Эхлэлд очих