Уншиж байна...
Авилгатай тэмцэх газартай хамтран сургалт зохион байгууллаа
2023-03-21 03:19:14
312

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН 
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу анхан болон давж заалдан шатны шүүхийн нийт шүүгчдэд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 20233 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр цахимаар сургалт зохион байгууллаа. 
Сургалтыг авлигатай тэмцэх газрын мэргэжилтэн удирдан явуулж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл өгч, шүүгч нар сонирхсон асуултаа асууж, идэвхтэй хамрагдлаа. 

 

 


Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

Эхлэлд очих