Уншиж байна...
Хэрэг, нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол хүсэлт болон шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг тогтоосон журмын дагуу хуваарилсан, томилсон талаар тоон мэдээ
2023-03-28 08:49:04
252

Хэрэг, нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол хүсэлт болон шүүгч,
шүүх бүрэлдэхүүнийг тогтоосон журмын дагуу хуваарилсан,
томилсон  талаар тоон мэдээ /1 дүгээр улирлын байдлаар/

 

 

 

 


Эхлэлд очих