Уншиж байна...
Шинээр томилогдсон захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа
2023-04-06 08:14:47
353

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлөөс тус шүүхийн Ёс  зүйн зөвлөлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны шинээр томилогдсон захиргааны ажилтнуудад 2023 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр  "Шүүхийн захиргааны ажилтны харилцаа хандлага”, Захиргааны ажилтны ёс зүйн дүрэм” \"Хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.
  Уг сургалтаар шүүхийн захиргааны ажилтны баримтлах зарчим, Ёс зүйн ерөнхий шаардлага, Мэргэжлийн ёс зүйн шаардлага, ёс зүйн бусад шаардлага, Төрийн албан хаагч  болон шүүхийн захиргааны ажилтны анхаарвал зохих асуудал, хэргийнхэргийн хөдөлгөөний аргачлалыг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллах зэргийн талаар мэдээлэл өгч харилцан ярилцлаа.

 

 

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

 

 

 

Эхлэлд очих