Уншиж байна...
Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын шүүгч, ажилчид “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай үндсэн ойлголт, баримт бичгийн стандарт” сэдвээр сургалтад хамрагдлаа.
2024-01-30 00:00:00
3323

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын шүүгч, ажилчид “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай үндсэн ойлголт, баримт бичгийн стандарт” сэдвээр сургалтад хамрагдлаа.

Тус сургалт нь байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг заавар журмын дагуу явуулах, байгууллагын албан хаагчид, мэргэжилтнүүдэд албан хэрэг хөтлөлт, архивын арга зүйн мэдлэг олгох, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг зөв, оновчтой зохион байгуулах дадлыг эзэмшүүлэх зорилготой.

Эхлэлд очих