Уншиж байна...
SO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэх сургалтад хамрагдлаа.
2024-02-22 00:00:00
251

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын шүүгч, ажилчид ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэх зорилго тавьж сургалтад хамрагдлаа.

ISO 9001 стандарт гэдэг нь чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.

Тус стандарт үйлчилгээ үзүүлэх, ажлын чанарыг удирдах болон хянах тогтолцооны шаардлага үзүүлэлтийг заасан бөгөөд бүхэлдээ хэрэглэгч буюу үйлчлүүлэгчийн эрэлт, хэрэгцээг зөв зохистой хангуулахад чиглэдэг.

Энэхүү стандартыг үйл ажиллагаанаас үл хамааран аль ч байгууллага нэвтрүүлэх боломжтой. Иймээс үр дүнд суурилсан төрийн албыг бэхжүүлэх, иргэн төвтэй үйлчилгээг илүү сайжруулахын тулд энэхүү стандартыг нэвтрүүлэх үүднээс сургалтад хамрагдаж санал бодлоо солилцлоо.

Эхлэлд очих