Уншиж байна...
Тамгын газрын 2016 оны тайланг хэлэлцлээ
2016-11-28 08:55:07
94

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2016 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан \"Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллгааны нийтлэг журам”-ын 12.4-т заасан \"Ажлын тайланг хагас бүтэн жилээр гаргаж өөрийн хяналт-шинжилгээ хийж, тухай шүүхэд танилцуулж Ерөнхий зөвлөлд ирүүлнэ” гэж заасны дагуу Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн тамгын газар 2016 оны үйл ажиллагааны тайлангаа 2016 оны 11 сарын 24-ний өдөр анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, ажилчдад танилцууллаа. 

 

 

 

Эхлэлд очих