Уншиж байна...
Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдсэний цагаатгалын нөхөн олговор нь хэлмэгдэгчийн шийтгүүлсэн ялаас хамааралтай

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдсэний цагаатгалын нөхөн олговор нь хэлмэгдэгчийн шийтгүүлсэн ялаас хамааралтай

Шүүхийн нэр, шийдвэрийн дугаар: Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023.03.17-ны өдрийн шийдвэр № 87 Тоймын дугаар, огноо: № 05, 2023.05.31

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Санамж: Энэхүү тойм нь шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

       Иргэн С.А нь миний эцэг Б.С нь 1939 онд улс төрийн хилс хэрэгт Дорнод аймаг дахь Дотоод явдлын яаманд баривчлагдсан. Түүнийг улсын ерөнхий Прокурорын 2020 оны 01 сарын 22-ны өдрийн 4/44-р тогтоолоор хэргийг хэрэгсэхгүй болгож цагаатгасан. Иймд улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгч Б.С-ийн нөхөх олговор 1000,000 төгрөгийг түүний төрсөн хүү С.А надад олгож, өгнө үү гэж шаарджээ.

Төрийн төлөөлж оролцсон прокурор шүүх хуралдаанд гаргасан дүгнэлтдээ:

Нэхэмжлэгч нь хэлмэгдэгчийн төрсөн хүү болох нь тогтоогдож байх тул нөхөн олговрыг шаардах эрхтэй байна. Харин хэлмэгдэгч цаазаар авахуулах болон хорих ялаар шийтгүүлээгүй байх тул 500,000 төгрөгийн нөхөн олговор олгох  нь хуульд нийцнэ гэв.

            Хэрэгт авагдсан нотлох баримтаар нэхэмжлэгч С.А-ийн эцэг нь улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэж, мөрдөн шалгагдаж байсан боловч таслан шийтгэх тогтоолгүй, түүнийг улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдсэнд тооцож, цагаатгасан болох нь тогтоогдсон.

Хуульд “..улс төрийн хилс хэрэгт холбогдуулан цаазаар авах ял шийтгүүлсэн хэлмэгдэгчийн гэр бүлийн гишүүдэд болон хорих ялаар шийтгүүлсэн хэлмэгдэгчид хэрэв хэлмэгдэгч нас барсан бол түүний гэр бүлийн гишүүдэд 1,000,000 төгрөгийн, бусад хэлмэгдэгчид 500, 000 төгрөгийн нөхөн олговор олгоно” гэж заасны дагуу 500,000 төгрөгийг гаргуулж, иргэн С.А-д олгож, нэхэмжлэлийн шаардлагаас 500.000 төгрөгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэлээ.

 

Шийдвэрийг бүтнээр нь харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/126833?daterange=2023-01-01%20-%202023-05-31&id=1&court_cat=1&bb=1

 

Тоймыг бэлтгэсэн:

Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн

анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч П. Болормаа

 

 

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/126833?daterange=2023-01-01%20-%202023-05-31&id=1&court_cat=1&bb=1

Эхлэлд очих