Уншиж байна...
Загварын нэр: Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ

 

 

Нэхэмжлэгч:  ............... овогт ............................-ын ......................

 

Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 8 дугаар баг Жавхлант жишиг хорооллын 12-4 тоотод оршин суух

Утас:

Хариуцагч: ....................... овогт .........................-ын ................................

Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 5 дугаар баг Бага Дөрвөлжийн 30-12  тоотод оршин суух. Утас:............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Эцэг тогтоож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Иймд .... онд төрсөн охины /хүү/ эцэг ................. болхыг тогтоож, эцгээс нь хуульд заасны дагуу эцгээс нь тэтгэлэг гаргуулж өгнө үү

 Нэхэмжлэлд:

1. Нэхэмжлэл 2 хувь

2. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ”-ний 1 хувь /нотариатаар баталгаажуулсан/

3. Эмнэлгийн тодорхойололт

4. Иргэний үнэмлэхний лавлагаа - 1 хувь

5. Багийн даргын тодолхойлолт

 

 

 

 

                          Нэхэмжлэл гаргасан: .........................

 

 

 

Эхлэлд очих