Уншиж байна...
2024-06-17 00:00:00
140

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дэрэдэх Ёс зүйн дэд хорооны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу шүүхийн захиргааны ажилтнуудад "Төрийн албан хаагчийн ёс зүй" сэдвээр эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Эрдэнэцэцэг, шүүгчийн туслах Б.Цолмон нар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар Төрийн албан хаагчийн ёс тухай хуулийн онцлог, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээ, зөрчилд хүлээлгэх хариуцлага, гомдол хэрхэн шийдвэрлэх талаар мэдээлэл хүргэлээ. Мөн ажлын орчны сөрөг нөлөөлөл, ажлын байранд таатай уур амьсгал бүрдүүлэх хандлагын талаар харилцан ярилцлаа.

Эхлэлд очих